Monday, 3 November 2008

Foto sekedar lewat

Waroke kaya beno ya, sangar-sangar. Ketoke biyen tau karnaval model ngene iki.
foto pawai (ning dudu pitulasan), sekedar nggo ngeling-eling jaman sok karnaval dhek jaman semana. komentare ben wartawane wae (sing nonton ya akeh ki, haus hiburan ya)


3 comments:

Nasih said...

Yen ora keliru lokasi-ne iku ana sengkrek (tanjakan) sak ngarepe "Toko Baru" ya ?

Festival kuwi menarik ora bakal entek-entek, apa maneh yen kostume macem-macem lan diiringi tetabuhan ... pokoke meriah.

mujtahid said...

Iya Sih ketoke tengene toko Baru, yen jaman cilikku ngarani toko Can Sing etan (soale ana Can Sing kulon). Dadi eling jaman SD disangoni budeku duit krincing 50 repes saking senenge diemut2 nganti kolu. Esuke pas BAB dikorek2 ibuku ketemu tapi wis teyengen terus tak tukokke buku tulis apik banget gambare Faradila Sandi (soale jaman semana buku Leces wae wis mewah)
Salut Sus.

Beno said...

Kapan Mas Susilo nampilke plotro-plotrone sing asik lan seksi ?
Aja mung warok-warok karo gendruwo to. Bupatimu kan wis warok (ngakune ....)
Sama itu embak-embak dirayu agar mau tampil, biar kita tahu setua apa wajah mereka sekarang.
Aku sama Nasih sudah memberi contoh lho.