Saturday, 1 November 2008

Iki Prejenganku lan Raiku


Ladalah, sakiki kelakon padha ndelok rupaku.
Iki prejenganku dan raiku nalika awal SMP, lulus SMP, lan tahun 2000-an. Sing paling anyar rada elek lan rada mbebayani, soale mirip-mirip Osamah Bin Laden brewoke (durung sempat cukur).
Ora oleh komentar macem-macem ! Ning ngguyu oleh, asal aja suwe-suwe (dikira miring mengko).

7 comments:

Nasih said...

Gambare sing paling ngisor sangar men .... arep padu pa piye hiks .. hiks.
Tapi saya sepuh saya mateng, ya tambah klimis.

Beno said...

Saya sepuh pancen tansaya mateng. Ibarat duren, kari ngenteni bosoke huahahahahahahahahaha .......
Nggo rayahan codhot karo kampret.

Beno said...

Kuwi foto sing ngisor dhewe pancen sangar, sebab wektu iku lagi rame-ramene petrus (penembak misterius).
Dadi ben ora katut didor.

Susilo said...

fotone beno pancen nggegirisi, amarga sing mlotro wong liya, coba dheweke dhewe sing mlotro rung karuwan hasile seindah iku. spesialisasine kan nulis, dudu nyotrek.ning piya piyea wae wartawan pancen akeh akale...(potone neng rama apa surya to ben?)

Beno said...

Huahahaha ... silaken tebak daripada plotro saya itu.
Apakah dibikin di dalem negeri (dalem celana hihihihi ....) atauw aseli di negeri londo sana.
Mas Susilo, spesialisasi saya adalah foto nudis. Tapi jangan ngeres dulu. Mangsudnya, kethek wudoa, ayam wudoa, sapi wudowaaaaaa, lan sebagainya.
Puas, puasss ??????

mujtahid said...

Yen sing duwur2 wis isa nggaya dadi ra orisinil maneh. Sing nomer loro ko ngisor ... rambute gondrong ... ning sing ra nguati ... eseme, bener-bener pait madu jarene bu maryani

Bambang Supriyadi said...

Wah... aku telat ngomentari, aku lihat dari atas masih bingung sopo iki, bareng tekan ngisor dhewe baru jelas... lha kok ternyata sudah jadi anggota PBK persatuan bathuk kinclong. Wah .. wah.. ono photone sing neng Bali barang, mbiyen durung ngerti yo nek aku wis neng Bali. Awas kalau kemari gak kasih tahu ya..