Thursday, 12 February 2009

Ayo Dioyak-oyak !

LHA, pendekar apel Malang wis mudhun gunung. Postinge jos tenan: filosofis, mistis (jare Mas Susilo). Ngelmu fisikane jembar tenan, iso dirangkai karo jenenge konco-konco.
Pendekar Jokja, ojo takon maneh. Sregep gep, termasuk ngompori kandidat postinger. Pendekar Serpong, lumayannnnn ...... Pendekar mBali isih kadhemen ayake, utowo sibuk bener bisnise.
Pendekarwati Nogiri, konco sebangku SD-ku, walah sakiki tambah kreatif. Slamet, slamet: lanjutken dan terusken itu daripada kreativitas. Pendekarwati liyani koyo to Mbak Yani apik yen terus diithik-ithik kareben postinge enggal netes tes.
Mas Susilo, pendekar Nogiri, mungkin lagi meditasi karo murid-muride nggo njabarke diferensial lan integral sing ruwet koyo rambut kriting kuwi.
Mas Anto lagi beres-beres amargo lagi wae mutasi tugas alias balik kandhang Nogiri.
O iyo, Pakdhe Joni Nur Ashari (nJakarta) perlu ugo ''digugah'' ben ora mung inguk-inguk, tapi melu cancut taliwondo ''maculi'' blog.
Ayo, ayo dioyak-oyak ben sregep lan tambah postingere ............

4 comments:

Nasih said...

sing bener di "oyak-oyak" apa cukup di "oyak" wae ?

mungkin yang perlu ditumbuh kembangkan itu "keterbukaan" kaya wis dicontoni Mas Tahid ... penjabat siji iki senenge "buka" beneran
apa wae dibukaki ... saka hal sepele nganti hal sing penting (rhs)...
wah yen ana pejabat kaya Tahid pancen enak isa rembugan ...

Beno said...

Yo yen perlu dioyak-oyak-oyak-oyak-oyak ........... tekan pojokan.
Lha Mas Tahid ki pancen jujur, termasuk kisah sing miring-miring metu kabeh. Lagi ngerti, ternyata podho hobi dangdut saru ..........

Beno said...

Lha ditunggu-tunggu kok ora muncul-muncul yo. Lagi podho sibuk ayake .........

mujtahid said...

Bukan hoby tapi kepekso ... dipaksa, terpaksa atau memaksakan diri ...soale kuliah lanang kabeh ra ana babon babar blas, jadi ya gaule rada miring-miring. Tapi suer, saiki wis jejek maneh ... apane?