Monday, 16 March 2009

Pipi merah

Mungkin kita lupa ucapan teman saat di SMP 1,
tapi wajah yang memerah dari teman ... nampaknya susah untuk dilupakan ya.
Secara detil yang menjadi merah itu bisa matanya, bibirnya, hidungnya, kupingnya atau pipinya.
Apalagi kalau teman kita itu memiliki kulit yang putih, tentu rona merah itu begitu kontras ... mengesan.
Ayo diingat kembali siapa teman-tema kita yang paling sering memerah wajahnya ?

13 comments:

Beno said...

Sing sering merah merona pipi opo wajahnya yo sing kulite putih. Koyo to Mbak Yani, Mbak Fani, Mbak Mincuk, Mbak Nunik (ehm ehm ....), Mbak Yuni, Mbak .... sopo maneh yo .....

Nasih said...

Yen sakelinganku kancane dhewe sing wajahe sering abang branang, jenenge: Ambar.
Embuh merah merona amarga seneng, utawa yen menurutku olehe ngampet nepsu (ngamuk). Hayoo sapa sing durung nate dipadoni mbak Ambar ?

Yen mBak Ambar maos iki komen, aem sorry nuwun sewu nggih. Meniko namung gojek. Mangga kasuwun dherek ngregengaken meniko blog.

Beno said...

Mangsudku yo Yuni Ambarsari kuwi (1A). Aku tahu dilukai nganggo harmonika ..... goro-gorone pura-pura arep nendang, ditangkis ... la yo mlecet to.

patrem said...

Nasih bener, Ambar pancen putih tenan. Aku kelingan pas gerimis pulang sekolah nekat udan2an, aku karo cah2 lanang liyane mlaku neng mburine, senenge ra-eram ono pemandangan... (aku ra wani neruske). Ning, sopo hayo sing yo putih tur lesung pipite ra nguwati?

Beno said...

Sopo, Mas Patrem, sing lesung pipit kuwi ........

Nasih said...

Mas Patrem, yen udan-udan njaman SMP iku marahi sehat udara masih murni. Saiki udara wis kakehan polusi, hujan asam kata temen-temen. Yen kurang pitados coba jaken mbak Ambar udan-udan apa maneh ana ndalan, sampeyan bakalan digebuki satpam.

yen lesung pipit ora nguwati mesti wae mbakyu Kartinah,Sri Manuti ... margo abote.

Beno said...

Udan-udanan ...... aku yo gelem kok, asal podho .... udane !!!!

Nasih said...

yen Beno sing nulis, aku percoyo akeh pengamalane ...

Beno said...

Wuahahahahahaha ..... Emben ki durung paham soal porno opo ora. Sing penting, nyenengke ngono !!

mujtahid said...

Jo cedhak2 Ambar lo .. mengko dicakot!
Yen Ambar ki ora putih maneh .. ning albino, wonge "motil" ra iso meneng.
Terus yen kulite nglanges koyo aku ki .. merona-ne piye?

Beno said...

Yen bangsane Mas ''Tauhid'' karo Mr ''Sonar'', meronane dadi tambah uitemmmmm tenan !

Nasih said...

yen bangsa Tahid apa Sunarpri, dideleng wae yen pas konangan olehe kametenggengen nyawang kenya putih Ambar cs. wajahe dadi pucet ... resik ta.

SUNAR PRIYONO said...

Sing abang pipine,,,aku inget ono loro...Kalau Putri Mbak Yuni ambar Sari,,,yen di panggil Bu Gunarti Maju menyang ngarep,,langsung abang kabeh pipine lan gugupan, gaya khas yang tak terlupakan. Kalau Sing Pria,,,Mas ciptono Godean,,,pernah di suruh pusi ke depan,,saking ga sempat menghafal,,ahkiri wajahe abang lan kencing di depan Kelas.Maaf nggih Mas Ciptono,,,,bongkar rahasia.Keduanya kenangan Klas 1 A.