Friday, 13 March 2009

Pripun Kabare ......


ADA yang tahu nggak ya, bagaimana sekarang kabar Mbak Titik Solechah setelah beberapa waktu lalu masuk rumah sakit di Solo karena katanya terkena gangguan ginjal ?
Lalu, Mas Patrem apa sudah betul-betul baikan ? Kalau menurut adikku yang beberapa kali ketemu sih sudah oke. Syukurlah, sudah sehat seperti semula.
Teman-teman yang lain pripun, kados pundi kabare ? Mbak Yani, Mas Anto, ............. dan semuanya saja. Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja.

12 comments:

Bambang Supriyadi said...

Kabare sae-sae mawon mas Ben, panjengan piyambak pripun? sak meniko kesibukanipun punopo? kulo remen sanget panjenengan sregep nyerat wonten blog meniko. Selo ingkang wonten ginjal kulo sampun telas, sak meniko kedah ngatos2 kemawon. Lha menawi sampun sepuh meniko penyakitipun nggih wonten2 kemawon. Kulo nggih dedongo mugi2 rencang2 sedoyo sami bagas kewarasan.

(lagi nyoba boso alus he...he... )

Nasih said...

menawi sampun rumaos sepuh ampun asring ginjal-ginjal nggih, mundhak nggegirisi ...

mujtahid said...

Sae, pakde.
Batu giok di ginjalmu sudah habis mBang? .. syukur deh! Ra mbayangke rasane ditembak nganti ratusan kali. Aku usul ditembak sepisan wae nganggo roket piye .. tak gawek-ke .. tak jamin ilang batu sak rumah sakit-e sisan. Piye?

Nasih said...

Mangkane jaringan internetku putus, diroket Tahid ta jebule ...
beberapa waktu ini saya kesulitan ngeblog karena akses speedy diblock, LAN di kampus macet. Ini saya pake IM2 100 ribuan satu bulan akses unlimited tapi lelet banget.
Mau pake yang pascabayar ndak kuat. Mungkin juragan Semarang atau Bali punya solusi koneksi yang cepat murah apa hayooo.

Beno said...

Aku yo nganggo Speedy ki ? Ngopo diblock ? Gek-gek mengko lali mbayar ......... hehehehehehehe.
Mas Bambang Sup, kulo oke-oke mawon. Sak puniko nembe sibuk ngumpulaken tulisan khusus kagem panjenengan menawi mangke saget kepanggih.

Beno said...

Mas Nasih, yen IM2 lelet, coba nganggo Fren opo Three (3), sopo ngerti tambah nglelet ..... gigigigigi.

SUNAR PRIYONO said...

Weleh--weleh,,,,kadosipun kulo mesti ngawruh ngelmu kaliyan panjenengan-panjenengan sedoyo,,boso jawinipun mlipir. Myuwun pangapunten menawi posting-posting kulo bahasanipun radi urakan,,,terkontaminasi gaya sumatera ingkang kasar. tapi percayalah mas-mas,,,hatiku kulo taksih selembut salju,,,,,Heee,,,lagu wajib di SMPN 1 yang selalu di putar jam istirahat selain lagu-lagu dari Ebiet dan Franky & Jane. Coba aja dengerin lagu-lagu itu,,pasti inget waktu ga bayar makan bakso...

Bambang Supriyadi said...

matur suwun mas Ben, kulo saking rumiyen sampun remen kaliyan seratan njenengan.

Wah hid menawi dipun roket lha mangke rak wonten roket sing nandingi.

Mas Sunar, boso sampeyan taksih mlipir kok.

mujtahid said...

Ra pa2 mas Sunar, waktu memang banyak merubah kita. Kita dulu sama2 pendiam, kemudian sama2 kuliah di Teknik Mesin yang .. tahu sendiri pergaulannya bagaimana .. urakan, guyonan saru2, dll .. akhirnya yah beginilah, terima apa adanya! Sing penting bener kandamu : hatiku masih seempuk mi geyol

Beno said...

Urakan is my favourite way ..... (mangsude opo iki !!!!)

SUNAR PRIYONO said...

Karak,,khan sejenis gendar sing di iris tipis-tipis,terus dipanaskan matahari.Yen wis kering di goreng, terus di pangan mak nyuss rasane dikancani wedang teh.Opo meneh esuk-esuk sambil baca korane Mas Beno..SUARA MERDEKA,,,iya to!!

Beno said...

Nggoreng karak nganggo clono dalem, wis ....... jan uenak tenan !