Friday, 14 August 2009

SINTEN INGKANG BADE NDANDOSAKEN RUPI

Kagem rencang - rencang ingkang bade gantos / ndandosaken rupinipun, tambah bagus, tambah ayu, tambah elek utawi bade menyamar mbok bilih dados teroris saged kanthi coro cloning.
Ingkang ngersakaken saged medal sms ketik REG (spasi) CLONING kirim dateng 2009 he....3

4 comments:

Beno said...

Wah, kulo berminat sanget, terutama kangge nyamar menawi kumat hobi mbajul. Saget pesen rai liwat Mas Anto nggih ?

santosa65 said...

Wah kalau aku harus ngandake rai pasti banyak orang pangling. lha begini aja mas Beno udah pangling kok. he..he...he.... aku aja juga pangling sama mas Beno, tambah brewok kalau dipanjangkan. tapi putra-putranya hebat....deh.

SUNAR PRIYONO said...

MAs kisut,,pasang fotonya ya,,,,,kita dulu begiu dekat,,,;a;i ora , musuh kita khan yanto karo sigit!suka ngrumpi belakang laboratorium!!kalau kelas III kayaknya aku deket karo Mas Tahid!!
soalnya suka damai , !!

santosa65 said...

fotoku jelek kok, kalau gak percaya tanya mas Beno yg udah ketemu dgn aku. mending jumpa darat aja biar yakin kalu itu aku he..he..he.....