Thursday, 17 September 2009

Dialog Edan-edanan lewat SMS


''Sugeng Siang, Pak, ndherek tepang nami kulo Bambang Tri Subeno, mugi-mugi Bapak sak kulowargo sehat-sehat kemawon .....''
''Nggih, sami-sami gendhengipun to.''
''Ha ha ha ...''
''Mbenjang tanggal 26 kepanggih gendheng-gendhengan njih, Mas ...''
''Mboten mawon ah, malah tambah parah mangke ....''
''He he he mboten ngangge toyo pekok rak mboten menopo-menopo to njih ...''
''Tapi saenipun ngagem sekul budheg kaliyan sayur ngawur.''
''Dados mawur-mawur kik kik kik .....''
''Mas Hendricus, pripun kabare ?''
''He he he sae-sae kemawon, mugi-mugi panjenengan dipun paringi bagas waras kathah rezeki sak kulowargo.''
''Matur nuwun, semanten ugi panjenengan. Dos pundi persiapan reuni ?''
''Sampun 75%, Mas.''
''Pasti tadi yang kasih nomerku Petrus Kisut ya ?''
''Lha saya cek di daftar, ternyata panjenengan, Mas. Tiwas guyon ...''
''Njih, Mas, mboten menopo. Pangapunten, kulo wau njih guyon he he he, kersanipun awet nom.''
''Lha kulo pancen slengekan, kabeh ngge guyon.''
''Ha ha ha ....''

Itulah dialog saya dengan Mas Hendricus Kustanto (betul enggak ya ..) lewat SMS Kamis siang sekitar pukul 12.00. Awalnya saya tidak tahu siapa beliau, tapi pede aja. Haaa ... lama-lama ketahuan meskipun sejak semula dialognya sudah seru dan edan-edanan.
Dulu, saya dan beliau kurang begitu akrab, kecuali kalau tidak salah sama-sama ikut ekstrakurikuler Biologi di bawah bimbingan Bu Haryati. Lha wong kurang akrab saja dialognya sudah edan-edanan begitu, apalagi dengan yang sudah akrab.
Nah, sudah terbayang betapa seru temu kangen nanti ..........

2 comments:

Nasih said...

melu seneng aku, dene sing edan tetep konsisten ...

Beno said...

Yen ora konsisten le edan, jare ora keduman to ....