Saturday, 17 October 2009

Maryanto

Sugeng rawuh Pak Guru.
Menika murid2 sampun sawetawis anggenipun nengga pawucale Bapak.

10 comments:

Beno said...

Hahahahaha .... kelinganku ki emben Pak Guru iki lemu-mbunthek, putih resik, sregep, lan apikan.

Nasih said...

sing aku kelingan lengene Pak, methekel...

siswadi kasep said...

yo mengko dhisik to,,,
pak guru arep latihan ngangkat barbel dhisik ben lengene jare mas nasih tambah methekelkelkelkel

kisut65 said...

Mas Siswadi kuwi piyayine sing endi to ? mbiyen kelas pira ?
salam

mujtahid said...

Siswadi putrane pak Diarko guru kesenian mosok ra eling to mas? Piyayine duwur kaya rama-ne. Biyen 1C setelah itu ga tau .. he he

siswadi kasep said...

.......bener iku ngendikane mas tahid, mbiyen klas 1c - 2d - terus 3a
yen mas kisut lali yo ora popo maklum lha wis 28 taon ora nate ketemu.
nuwun sewu mas kisut,,,,
yen penjenengan nganti saiki yo isih dhekik pipine?

Hero said...

Huahahaha,kelingan aku nek Siswadi iki,mesti sing rambute yen rada dawa njur mentiyung,untune ono gingsule,terus duwe andeng2 neng dagu nek ra salah (nyuwun sewu,kanggo ngeling eling yen salah di ngapuro) meh wae aku kleru karo sis uga,siswanto cah mbetal

kisut65 said...

Wah aku isin lan kebangeten. Mas-mas lan mbak-mbak isih kelinagn karo aku, nanging aku blas ora kelingan. Leres mas, pipi kula taksih dekik he..he..he....
Sak Punika lenggah wonten pundi mas Siswandi ????
Photone ampuh sanget lho

salam

A N T O said...

Mas Siswadi kuwi rambute ora mentiung tapi Menantang Matahari haaa....3 koyo lagune Gong 2000 wae..

Ayo Mas Siswadi dan Mas Maryanto cepet kirimkan email panjenengan ke admin agar bisa dikasih otorisasi untuk meramaikan nulis di blog kita ini...

Mincuk 234 said...

sebelum di magelang,mas maryanto teman seperguruan dengan cristi lo..! ketika di sma pgri wng