Saturday, 26 December 2009

x:+-

Tutur = Sembur
Idu = Geni

njuk arep ngapa saiki ?

2 comments:

Beno said...

Yo, yen nuturi ora usah nyembur-nyembur, lha yen idu ojo geni tapi idu abang wae (koyo mbah-mbah putri sing isih remen nginang).

Nasih said...

sing ndak maksud:
sembure we dadi pitutur,
idune kadya geni, ngobong ...