Wednesday, 6 January 2010

GAMBAR TAMBAHAN : NGENES34 comments:

Beno said...

Piye yen waduke didadekke real estate lan rice estate wae ???????????

kisut65 said...

he..he..he.... setuju wae

siswadi kasep said...

1. BOLEH MEMANCING IKAN YANG PAKE
ANTING DI WADUK
2. BOLEH MENJARING IKAN YANG PAKE
ROK dan CELANA PANJANG DIWADUK
3. YANG TIDAK BOLEH KALO DIBAWA
PULANG (sebelum membayar karcis
retribusi)

Beno said...

Kang Kasep mesthi arahe nyang rok lan sak bangsane. Mas Kisut, priayi Bandung iki perlu diwenehi susu sing diolesi jahe ayake hahahahahaha ....

siswadi kasep said...

Rok sak bangsane
mlorot sithik ketok apane......
no Bandung wis akeh susu,
jahe yo akeh,,, yen dicampur susu jahe yo ono,
bandrek.... bajigur.... syiopo sing ngersak'ke monggo tak aturi rawuh dateng gubug kulo.

Beno said...

Ketok dhuengkule, Mas.
Ayo, syiopo ndherek tindak mBandung .....

siswadi kasep said...

wah..... pancen nek wartawan ki iso wae yo ngolah ngalihke perhatian audience.
lha nek dhengkule mlocot mergo bar tibo kedhusur terus diperban opo yo isih ketok dhue...engkule.

Hayho..... ketok apane jal.

Beno said...

Ketok perbane .....

kisut65 said...

Mas Beno, nang Bandung mesti ya wis ana susu jahe ( susu sing diolesi jahe ) he..he..he...
yen durung ana ben nang Semarang wae

A N T O said...

Aku melu neng Bandung ngombe bajigur, nek slrh akomodasi (transport, maem, bobo) ditanggung mas Siswadi.
Nek ora yo tuku bajigur neng Solo Baru wae sing cedak he...3

kisut65 said...

mas, enak susu jahe mas ? apalagi olehe ngolesi jahe say akeh mesti sip

siswadi kasep said...

diam.....mput
musuh wartawan siji iki aku kalah terus.
saiki nek ora nganggo rok ora nganggo celono ora nganggo klambi (pokok'e ora nganggo opo opo)
terus turu mlumah yen disawang ketok apane mas........ modiar kowe
wis sak karepmu olehe njawab, bebas pokok'e paling paling jawabane mletho meneh.
@mas Anto: ayo mas tak enteni, sekalian yen aku arep mesen sing no fotone sampeyan kuwi barange ready opo indent mas, yen kesuwen mendingan ngga' jadi wae lah...

A N T O said...

Iyo bener ms Kisut enak susu jahe, nek aku luwih enak nek rabi Mas he....3

Mas Sis, nek turu mlumah yendisawang yo ketok ono laler-e..

kisut65 said...

He..he..he... penake ya rabi karo ngombe susu jahe ........
enake double mas.....

A N T O said...

jan2e nek ming rabi karo ngombe susu jahe ki yo ora penak Mas, sing penak ki sak bubare rabi karo sak bubare ngombe susu jahe. Nek ga percoyo coba njenenga tanya ke mas Beno & mas Kasep....

Beno said...

Bener Mas Anto, yen mlumah ora nganggo opo-opo yo ketok lalere ....

siswadi kasep said...

emange mambu kok nganti dirubung laler barang....

Beno said...

Hahahaha .... barang mambu kan enak, Mas. Contone, duren, ambune koyo ngono tapi digoleki wong akeh.
Jare lagi gerah, Mas. Piye, wis rodo sudo ????

siswadi kasep said...

rodo sudo piye,,,,,,, lha iki malah muntah muntah mergo mambu sing dirubung laler maw.

Beno said...

Hehehe .... yen wis mambu sing mau, yo terus dimamam to !

kisut65 said...

mas Beno lan mas Siswadi apa bener sing di ngendikake mas Anto jare penake yen bar rabi karo bar ngombe susus jahe ?

siswadi kasep said...

Wah....... wartawan siji iki pancen ngeyelan,
wiwit dhengkul mlocot nganti tekan laler ngrubung barang mambu ijik ora ono entek'e.
wis aku tak nyekel seblak nggo nyeblak'i laler wae.....

@mas Kisut: ojo percoyo karo mas Anto, ora ... ora ono sing bener kandhane mas Anto kae.
sing genah enak yo srabi ngarep pasar nogiri kae, rasah ndadak diolesi jahe wis klamut klamut gurih tur legi

Beno said...

Mas Kisut, enake yo bener bar rabi, tapi yen ngompe susu jahe yo .... enak pas sak durunge ngombe, cangkire dicekeli dhisik !

kisut65 said...

Yen ngono aku arep nyoba ngombe susu jahe karo nyekeli ... ( apa mas Beno ) cangkir ya .... yen Rabi aku arep takon mas beno disik, penak endi rabi karo saiki bijang maneh he.he.he....
salam

Beno said...

Yo penak rabi to, Mas. Ono sing ngurusi, ngopeni, ..... lan ngeloni hehehehehehe !!!

siswadi kasep said...

jaran kuwi ora ono sing rabi,,,,,,, tapi kok yo ono sing ngopeni, ono sing ngurusi, ono sing makani bedane gur jarang dikeloni tapi kadang kadang yo sok ono sing ngeloni

Beno said...

Lha jaran kuwi ketoke podho kowe, Kang Kasep !

kisut65 said...

Aku yen wengi yo ngeloni guling ki ??? piye jal

Mincuk said...

Ayooooo..., sing selak kepingin diopeni lan diurusi, enggal golek maneh, selak tahun 2012.

siswadi kasep said...
This comment has been removed by a blog administrator.
A N T O said...

Wis ganti topik liyane.....

kisut65 said...

Setujuuuuuuuu
topik yang membangun he..he.he.....
tapi kok gak ada yang menulis berita ya ??????????????

salam

Beno said...

Mas Sis, ngati-ati nggemblung-gemblungke uwong lho ! Yen aku, yo tak tompo sebagai guyon konco, tapi mesthi ono sing ora seneng digemblung-gemblungke .....

Beno said...

Mbak Mincuk, ojo marah-marahi yo ..........