Thursday, 4 March 2010

COMING SOON

Film terbaru Indonesia……………tunggu tayangannya di BIOSKOP kesayangan ANDA


15 comments:

siswadi kasep said...

opo ora salah judul iku.
yang pernah aku baca dan liat di artikel ini : " MAS ANTO DICULIK BU MURTI "
Lha ini malah MENCULIK MINNORY,,,,
sing diarah/ dikejar ki yo apane, lha wong kulite wis nglunthung kabeh ngono.

mujtahid said...

Mbok didelok maneh sing bener to Sis ... sing atas boleh nglunthung ... sing ngisor genah jik kenceng no ... wkwkwk.
Pilih ngisor po nduwur! Opo mas Anto sing ngisor sampean sing nduwur!

siswadi kasep said...

Ora Sudi men .....
wis ... wis ... wis ...
aku tak ngalah, ben dientekne mas Anto dewe wae.
Tahid ora ngerti sich,,,,, mas Anto kan selerane sing kulite iso nglunthung ngono kuwi .....
Wakwkwkwkw .....

mujtahid said...

Jare mas Anto saya akeh lunthungane saya akeh bonus-e ... lunthungan kok nangndi-nangndi

Beno said...

Awas, iso di-huuuuu karo Roy ''Bloon'' Suryo lho ...
Iso diemut sama Mpok Nori juga ! Hahahahahaha .....

A N T O said...

Jare sing podo seneng dhahar neng warung hik, sing nglunthung kuwi koyo kikil...

Bambang Supriyadi said...

nek di delok sing nyulik kok koyo mas Susilo yo. Iku gak nglunthung Hid memang modelnya gitu, koyo kain jumputan.

Setyo said...

Oalah halah.. ternyata dolur2 iku yen ana amis-amis ya ijeh Gregetan ta..? Ya gur padha aku tibaknen.
Tapi inget biasane Rumput Tetangga itu nampak lebih lebat daripada rumput sendiri, jarene lho lor....

SUNAR PRIYONO said...

Wah kreatif tenan,,sing gawe rodo ragu ragu..pingin gadis tapi isih wedi bojone,,,kedadeyane,,,awak luna maya muka mpok Nori,,,hehee.Kapan di puter Mas Anto??? Bioskop wonogiri isih ono ora???ikut gabung meneh temen temen ,,hehehe

mujtahid said...

Tak Kiro mas Sunar wis ilang diculik Minori .. he he .. kaya gambar poster kuwi

A N T O said...

Mobggo ma Sunar nderek bingah saged nyisihaken wekdal sekedap sekedap kagem ketemuan sinaoso via blog namung saged tanbah ngaraketaken pasederakan. Menawi Wonogiri sampun mboten wonten bioskop maleh, dados mangke nenggo wonten Solo kanti catetan mpok Minori dereng sedo he...3.
Mas Cip, jarene ki yo ngono tapi nek ora salah sing bener rumput tetangga lebih hijau bukan lebih lebat, nek lebih lebat ndadak nggawakne silet ha...3

A N T O said...

Romo Kisut ternyata isih sok mbayangne wadah susu...., Nyatane isih takon bedane Susu Bendera karo ASI.
Lha nek aku duwe tebakan isih terkait karo ASI, opo persamaane ASI karo Aqua ???

kisut65 said...

Aku jane wis ora arep komentar tapi kok ya kepengin ngomentari. he..he..he...
yen mung soal nglunthung akeh tunggale sing penting isih gres he..he.he..
bedane aqua karo ari ??? aqua yen bar diombe putran dibuang , Asi yen bar di ombe putrane kanggo bapake

A N T O said...

Walah dudu bedane Mas tapi persamaane Aqua karo ASI.
Wis mbangane bingung jawabe : "Sama2 diambil dari mata air di pegunungan" Mas

kisut65 said...

Wah yen soal koyo ngono, aku kalah karo mas Antok. Soale kalah pengalaman he..he.he....