Saturday, 27 March 2010

Make Your Vision a RealityStep 1.
Confidence
When we believe in ourselves, others will believe in us as well. Self-confidence is a very important tool to own. By presenting the attitude of "I Can Succeed", the world will believe in you, too.

Step 2
Perseverance
Continue trying; don't give up because of challenges and failures. Adapt and move on. When you trust in your vision, the roadblocks encountered today become the foundation we build on tomorrow.

Step 3
Vision
Before we can pursue a goal, we should first have one. A clear destination will keep your efforts defined. When we set out on a journey, vacation, or simply step out of our front door for work, we have a destination in mind. The road to success may take us down many paths, but without direction, we find ourselves going in circles much of the time.

Step 4
When we have a vision, the perseverance to follow it, and confidence to meet the challenge, we can see dreams become reality. The pursuit of a passion can be a long and difficult endeavor. It may lead to many dead end roads, but when we believe in the things we strive for, our possibilities become endless.

----

18 comments:

dicta-dicto pratanjana said...

matur nuwun mas nasih, pitutur ingkang migunani saking piyantun ingkang saestu linangkung...

mujtahid said...

Pripun mas Cip .. ampun tambah bingung lo .. yen boten saged maos taken pak Simin napa pak Toro .. eh kliru nggih, mangke malahan pun dawuhi nembang macapat!

siswadi kasep said...

aku arep takon karo mbak Budi Setiarti disik ach ..... ben sekalian karo malem mingguan.
hehehehe .....

Beno said...

Pokoke, wong ilang wis mencungul maneh. Awas yo yen ngilang maneh .....
Mas Sis, ojo oper-conpinden sik to. Tak kandhani, Mbak Budi ki babar belass wis ora kelingan karo kon !

siswadi kasep said...

tapi aku ijik kelingan banget karo deknen'e kok.....
malah ora mungkin iso lali....

Setyo said...

Kula sakniki empun mudeng Mas Tahid, wingi dikandani anak kula wedok, mbalah digarapi bapak ora gaul..!!
Tibaknen carane dicopy hanjuk ditranslate ngangge Google empun metu dhewe Cara Jawane, he... he,,,,
Bul karepe MEMBUAT VISI JADI KENYATAAN....

mujtahid said...

Ha ha ... selain luwih canggih ... cah2 sakniki pancen Inggris-e luwih cas cis cus mas!

Setyo said...

Enggih niku Mas, bocih sakniki gaul2 tor kreatif2, nyandakan.
Beda kalih awake dhewe ndisik nggih!!.

Susilo said...

kula ndhikik nggih nyandakan lho mas Cip, nyandak gedhang gorenge bu mufid, nyandak roti nggone siok lsp...namung dereng wantun nyandak prawan-prawan ayu SMP 1.he.he.he...

Setyo said...

Nak kula lan panjenengan (Mas Sus) niku ndikik kalebet "kawula alit" alias awake cilik2, dados nak ajeng nglinteri minggahipun ngesir Cewek Ayu2 SMP 1 mboten diendel koq mesthi, kepara diarani halah... URONG TETAK WE...he... he...piye jal ...

mujtahid said...

Mulane mas Cip .. yen riyin awak-e cilik kedahe nggih ngesir putri2 sing mungil2 ugi .. rak kathah to .. kados suPatmi (sapa sing eling), Titik Swantari, lsp .. la ampun ngesir Kartinah, Siti Surahmi menapa Hayu ... ha rak ndadak pados dingklik rumiyin!

siswadi kasep said...

Hid .... Hid ....
sampeyan nyebut asmane mbak Titik Swantari sedelok meneh rak enek sing gembrobos, malah sok iso kami dhengkelen lho Hid ....
hahahaha ...... sopo hayho .......

Setyo said...

Kula riyen radak prindang-prinding yen nyerak nika lho Mas Tahid sing namine Mb. Mumpuni Budi Utami kancane dhewe enten 3A.
Priyayine blongor2, rambute panjang, yen gembujeng radak dekik pipine. Yen kaleresan ngepasi sawang2an ngaten, halah mak...... langsung brools kringete mas...., guobyos. Niku taksih jarak jauh napa maleh yen jarak dekat, kira2 mak klepak, sikile dingkulen he.... he....

Beno said...

Sayang, lagi sak iki podho wani ngrasani .... Mungguh emben wis wani, entek kabeh wis ora ono prawan hahahahahaha !!!

Setyo said...

Babat habis yo Mas Beno, ha... ha...

mujtahid said...

La yo kuwi bedane cah biyen karo saiki ... biyen jik do malu2 kucing ... saiki cah2 SD wae do wis main "tembak" ... mulane ati2 yen duwe anak, opomaneh anak wedok ... eh, anak lanang podo wae yo medenine!

mujtahid said...

La iyo mas Cip .. pas reuni wingi ketemu Mumpuni opo yo jik tratapan?

Setyo said...

Aku mbalah gak merhatiin Mas Tahid,
apa kemarin mb. Mumpuni rawuh...?
Waduh sayang aku gak sempat ngerti, gek kaya apa ya mas sekarang...?
Mesthine wae tambah Nyakdhut.., he.. he....
Yen masalah tratapan mungkin wes ora Mas, sebab aku kan bawa satpam he... he...