Friday, 14 May 2010

MEMENUHI PERMINTAAN MAS TAHID


emenuhi permintaan menggebu dari mas Tahid yg kepengin liat Maria Ozawa, jan2e ki meh njenengan bandingke karo fotone sopo to Mas ???

12 comments:

mujtahid said...

Waduhh ... mas Anto ki paribasane lempar batu sembunyi tangan.
Yen barang sing kempling2 tur bening2 ngono ki rak yo ora mung aku to sing pingin "nempil", kae lo piyayi Bandung kae ora mung arep "nempil" .. malah siap "kulak-an"

A N T O said...

Ha...3 iyo mas mengko ben nembung dhewe, nek gelem sejinah tak korting...

Beno said...

Padahal, Mas Tahid wis mbukak situs video pornone Maria Oh Yes Oh No kuwi hehehehehehehehe ....

siswadi kasep said...

hahahaha ........
ojo nggugah macan turu kowe Hid....
aku ki wis suwe olehe tobat...bat...bat... tenan.
bareng wis dadi murid te Aa Gym kuwi wis adoh seko hal hal sing koyo ngono kuwi maw ....
gur aku pesen karo mas Anto, iku potho sing sikile mbedhingklang ngono kuwi sing diketokne ojo dhengkule thok.....
kudune sing rodo ngisor, dadi kan kelingan koyo dhek jaman diwulang ibu Haryati, do ethok ethok nibak'ke ballpoint, padaha gur do arep nginjen......
hahahahaha, coba yen ra percoyo takono mas Anto kae, beliau wis entuk gelar MASTER dibidang ini...

A N T O said...

Nek mas Siswadi ngersakne ora ming tekan dengkul kirimo alamat email mas nengko tak kirime langsung nyang panjenengan malah luwih ake lan ora ming blak kotang tapi ugo blak liyo liyane, ora ming gambar thok malah sak videone sisan. Memang foto kuwi tak croping..., mergo nek arep tak upload neng kene aku wedi mengko blog sing tujuane apik lan suci iki malah iso dadi blog porno. Nek ora percoyo tkono mas Nasih wis tahu mlebu nyang blogku n mas Nasih sampe komentar :"blogmu panas tenan An..." he...3

siswadi kasep said...

hahaha ...... aku saiki lagi silaturahmi karo Aa Gym, dan tak aturke ngendikane penjenengan.
Aa Gym gur ngendiko sak kecap thok.
HARAM .....

mujtahid said...

Wooo .. dadi fans-e Aa Gym to .. diajari poligami ra .. he he.
Ah .. mas Beno tau aja .. mulane do melu2 pingin nempil!

siswadi kasep said...

hahahahaha .........
diajari Hid, iku malah sing paling dhisik pelajarane mulakno aku arep nempil nang Semarang mbok menowo isih iso ...... lan ijik enek turahan
hahahahaha

kisut65 said...

Wah marake ngiler wae,
mas Tahid : situse mbok di share ben kabeh pada ngowoh he.he.he,

mujtahid said...

Mas Kisut .. wis podo tuwek-e malah wis do luwih pinter golek dewe .. ra sah diajari!
Takon mas Anto kae lo ... "ilmu"-ne wis ngedab2-i

kisut65 said...

mas Tahid, Tuwek ning aku durung pengalaman mula takon sing wis pengalaman. Ben ora keleru he..he.he...

Setyo said...

Pokoke aku gak melu2 lho... he...he...he...
Wedi yen kwalat.....