Monday, 21 June 2010

TERNYATA ADIK MIYABI LEBIH HOT


Kalau ga percaya coba saja masukkan tangan ke miyako wk..wk...wk...wk...

6 comments:

siswadi kasep said...

O ...... iyo!!!
lha udo blejed ngono .....
senengane mas Anto rak sing mblundhus mblundhus ngono kuwi ....

mujtahid said...

Yen kurang mantep ojo mung tangan sing dilebok-ke ..

Beno said...

Ono ponakane Miyabi sing luwih hot, ...... YONG MA !

Beno said...

Aku ki curiga, sing terobsesi karo Miyabi ki Mas Anto opo Mas Tahid ........

mujtahid said...

Lo .. la kok aku malah keciprat awu anget ki piye to ...

siswadi kasep said...

mungkin pancen wong loro kuwi OMES kabeh ......
senengane do bisik bisik masalah tempe benguk ....